Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo. Samochody trafią do jednostek w gminach, w których Więcej…

Akcja Czysty Żłobek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przekazało za pomocą Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi płyny do dezynfekcji dla placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego. Wyznaczone jednostki OSP z terenu powiatu oraz JRG Skierniewice rozpoczęły dystrybucję płynów dezynfekcyjnych do 77 placówek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły). Przekazaliśmy łącznie około 4000 l płynu Więcej…

Postępowania prowadzone przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w czasie epidemii

W związku z wejściem w życie w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ) przedstawiamy poniżej informację na temat funkcjonowania Więcej…

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako Więcej…

Ogłoszenie dotyczące czasowych zmian obsługi interesantów

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 433), oraz stanem związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Więcej…

Wytyczne dla OSP w związku z pandemią COVID-19

UWAGA! Materiały dodawane są chronologicznie, na dole strony! W serwisie YOUTUBE do obejrzenia są filmy dot. ubierania się w ubrania ochronne i dekontaminacji (także załącznik -wytyczne WHO) pod adresami: Film nr 1: Instruktaż zakładania ubrania typu TYCHEM –  https://youtu.be/O4iq_h7J1jE Film nr 2: Instruktaż zdejmowania ubrania typu TYCHEM – https://youtu.be/V5JB9jzA4R0 Film nr Więcej…