Książka telefoniczna

st. bryg. Tadeusz Zwoliński

Komendant Miejski

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 400

mł. bryg. Mariusz Wielgosz

Zastępca Komendanta Miejskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 400

bryg. Zdzisława Bogusiewicz

Główny Księgowy

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 401

bryg.Marek Zdun

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 414

bryg. Józef Stańczak

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 311

kpt.Piotr Szczepaniak

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 411

Zdun Alicja

starszy specjalista

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 402

mł. bryg. Sławomir Majka

starszy specjalista

tel. (0-46) 833-36-11 wew.
tonowy 403

kpt. Bartłomiej Wójcik

starszy specjalista

tel. (0-46) 833-36-11 wew.
tonowy 405

mł. bryg. Krzysztof Antos

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

tel. (0-46) 833-36-11 wew. tonowy 312