Jednostki OSP KSRG przewidziane do realizacji zadań wynikających z podstawowego ratownictwa specjalistycznego na terenie powiatu skierniewickiego.

Wykaz ważniejszych zasad obowiązujących w KSRG
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_wazniejszych_zasad_obowiazujacych_w_ksrg