Na terenie działania Komendy występuje jeden zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Jest to rozlewnia gazu w Płyćwi 44, której właścicielem jest spółka Skiergaz Sp. z o. o. Zakład zajmuje się rozlewaniem gazu płynnego do butli 11 kg i 33 kg. Na terenie zakładu może być przechowywane maksymalnie 192 tony gazu. Informacja o bezpieczeństwie w okolicy zakładu została zamieszczona na stronie rozlewni:

Rozlewnia gazu Skiergaz w Płyćwi