Zamówienia publiczne

Informacja

Komenda Miejska PSP w Skierniewicach nie prowadzi obecnie żadnego postępowania o zamówienie publiczne.